Bildarkiv

2023

7 maj. Leverans av gethö från Get2Gether.

2019

  

17 November. Workshop i naturlig färgning med Petra Holmberg/slow creations.

   

September. Anläggning av en hügelbädd. I september detta år påbörjade vi en
anläggning av en ny hügelbädd. I en av våra rundlar på farmen växer det dåligt. Här
har vi nu grävt om och anlagd två hügelbäddar. Hügelkultur som själva metoden
heter är ett sätt att odla i jordbädd och som ger växter näring och bevarar fukt under
en längre tid. Vi ska låta dessa bäddar vara fram till våren för plantering.

   

29 september. Workshop: Jordens värde med Jenny Salmson. Sista söndagen i
september gästades vi på Bellevue Farm av Jenny Salmson från Odla Ihop. Jenny
höll en föreläsning och workshop om jordens värde, ”komposterings”-tekniken
bokashi och hur jord räddar jord. Läs mer i detta kompendium: Jord och Bokashi

2018

1 maj. Om den spagyriska konsten, Lisa Jeannin,  konstnär och alkemist. ”Om den
spagyriska konsten, örtalkemi. Vi kommer även att göra en övning, en slags
meditation då vi knyter an med växterna” . Lisa Jeannin verkar i Småland.
Läs mer på www.alchemillasapotek.com

   

22 maj. Om skogsträdgårdar- att odla med naturen i stan. Christina Schaffer,
skogsträdgårdsodlare, forskare, Stockholms universitet.

2017

Kulturprogram med stöd från Stockholm stad 2017- 2018:

   

12 september. Växtkroki och samtal med Dante Hellström och Ulrika Flodin Furås.

   

September. Förskoleklasser från Rinkeby och Vasastan möts i Växtkroki. Konstnär
Jenny Berntsson tillsammans med barn från Förskolorna Torget, Rinkeby och
Kastanjebacken, Norrmalm tecknar växter och småkryp i Bellevue.

   

20 Augusti. Prova smaka! Liv Strand & Markus Doverud

   

12 Augusti. Bygge av pergola!

   

Maj. Under Hagadagen i maj fick vi besök av Staffan; forskare som arbetar med
salix som fytoremedierare/marksanerare. Denna dag gjordes även fröbomber.

2016

   

28 augusti. Workshop med Irene Thisner – skyltar och grafisk form.

Maj. Två arbetshelger i maj skedde det stora skapandet av vad som kom att blev Bellevue Farm. Det planterades och röjdes, lades ut hästskit och halm, byggdes klätterstöd och såddes äng. Vilket arbete!

No photo description available.

Så här såg platsen ut innan Bellevue Farm.