Trädgårdens delar

Trädgårdens delar

Ett skafferi för stora och små

Basen i vår tillsammansodling är ätliga perenner, bärbuskar och träd som förser oss stadsbor med närodlad mat. Samtidigt skapas en gynnsam miljö för trädgårdens allra minsta men nog så viktiga besökare; bin, humlor, fjärilar och skalbaggar. Vi har hämtat inspiration från skogsträdgården – ett designat ekosystem som efterliknar lundar och skogsbryn och anpassas till platsens förutsättningar. Det innebär att vi jobbar med flera olika skikt i trädgården, som träd, buskar, örter och klätterväxter. Resultatet blir ett odlingssystem i samklang med naturen, som inte kräver så mycket resurser, och som ger en längre odlingssäsong – både för oss människor och för pollinerarna.

Perennerna – de fleråriga växterna

Den perenna odlingen är tongivande i vår trädgård vilket ger oss både en tidigare skörd samt längre säsong. Här växter t ex flera olika sorters bär, där blåbärstry kan mogna redan till midsommar medan svartaronia och havtorn skördas framåt höstkanten. Blommor, blad, bär, nötter, frukt, rötter och frön samsas här och det mesta går att äta.

Annuellerna – de ettåriga grönsakerna och blommorna

De ettåriga trädgårdsväxterna odlar vi dels i pallkragar men också i helt nya odlingsbäddar där vi förra året hade ett fält med gröngödslingsväxter. Detta är ett led i vår strävan att odla med stöd av växtföljd, vilket är ett system för vilken typ av växter som ska planteras år efter år för att ge tillbaka maximalt med näring till jorden och motverka skadedjur och växtsjukdomar.

Ängen

Med sin stora artrikedom kan ängen liknas vid en genbank. 40-50 arter av blommor och gräs kan rymmas på en enda kvadratmeter. Därför är ängen en betydelsefull del av vår trädgård, och för hela Nationalstadsparken. Framförallt våra pollinerare trivs här och därför planerar vi också bygge av insektshotell åt dem.

Komposterna

Genom våra komposter tar vi hand om trädgårdens avfall och får samtidigt ny jord att odla i. Vårt eget kretslopp, helt enkelt. Målet är att fördjupa oss i kompostering och jord och prova olika metoder som varmkompost, kallkompost och lövkompost.

Gröngödsling

Gröngödslingsväxter är sådana växter som är särskilt bra på att förbättra jorden – men de är också vackra. Där vi förra året hade ett böljande fält av solros, bovete, honungsfacelia och klöver kan vi i år odla grönsaker under extra goda förhållanden.

Fytoremediering

Som en del av vår idé att främja växters olika funktioner spelar fytoremediering en viktig roll. Kortfattat handlar det om att med hjälp av växter sanera förorenad jord, vatten och luft och det är en både mer ekonomiskt och ekologiskt hållbar metod än att flytta förorenad jord till deponier.
I detta ämne samarbetar vi med Maria Greger och hennes team av forskare från Stockholms Universitet.Vi har t ex planterat Salix i den bortre del av trädgården där förhöjda värden av bl a bly och pcb uppmätts.

Pergolan

Det är här vi delar och förmedlar kunskap. Mellan varandra men också via experter, biologer och konstnärer som bjuds in till föreläsningar, workshops och samtal. Vår pergola är en del av det offentliga rummet som vi hoppas ska bli en plats för kunskapsspridning kring vår miljö och vår påverkan på den.